fbpx
Buscar
Cerrar este cuadro de búsqueda.
Buscar
Cerrar este cuadro de búsqueda.

ALGORITMES FORA

ALGORITMES FORA

Les matemàtiques acostumen a ser feixugues, pesades, avorrides, repetitives,…acostuma a ser el moment on l’alumnat i els docents no són feliços en el procés d’ensenyament – aprenentatge. 

Doncs no estem d’acord. Tot el contrari. Utilitzant una altre metodologia, unes diferents estratègies, diversos recursos, un ventall ampli de materials, tasques diverses, propostes educatives, etc. aconseguim que l’alumnat gaudeixi de les sessions de les matemàtiques, que aprenguin de manera significativa, funcional  i competencial. L’alumnat ens demana fer matemàtiques; introduint aquesta disciplina dins del dia a dia de l’escola. A més aconseguim que els docents vegin les matemàtiques i la seva didàctica des d’un altre punt de vista i una altra visió. 

A partir d’aquesta mirada de la didàctica matemàtica podem treballar les competències matemàtiques de manera més propera i significativa per les nostres criatures a l’aula. Promovent una visió positiva respecte les matemàtiques. Tenint present que és necessari utilitzar material manipulable abans de poder treballar de manera abstracte.

Les matemàtiques també s’aprenen tocant-les amb les mans. D’aquesta manera l’aprenentatge s’interioritzarà d’una manera més potent. De tal manera es pretén treballar amb el material manipulable per interioritzar el sentit numèric de les diferents operacions bàsiques i la resolució de problemes.

Com també entendrem la importància de dibuixar les matemàtiques; ja sigui per representar nombres, com per la resolució de problemes, com per les operacions,…

Es proposarà també treballar, per descomptat, la importància del raonament matemàtic en diferents activitats, propostes i estratègies per utilitzar diàriament a les sessions de matemàtiques de les nostres aules. I veurem per tant com podem fomentar la competència comunicativa amb la promoció del diàleg matemàtic a l’aula. Cal parlar de matemàtiques a les aules, dels processos de raonament que ha realitzat cadascú. 

Les matemàtiques és una disciplina on podem saber si el resultat està bé o està malament; el que és important de veritat és saber com arribem al resultat; aprendre les diferents maneres que tenim per arribar al resultat. 

 

 

ALGORITMOS FUERA

Las matemáticas suelen ser pesadas, aburridas, repetitivas,… suele ser el momento en que el alumnado y los docentes no son felices en el proceso de enseñanza – aprendizaje.

Pues no estamos de acuerdo. Todo lo contrario. Utilizando otra metodología, diferentes estrategias, varios recursos, un abanico amplio de materiales, tareas diversas, propuestas educativas, etc. conseguimos que el alumnado disfrute de las sesiones de las matemáticas, que aprendan de forma significativa, funcional i competencial. El alumnado nos pide realizar matemáticas; introduciendo esta disciplina dentro del día a día de la escuela. Además, conseguimos que los docentes vean las matemáticas y su didáctica desde otro punto de vista y otra visión.

A partir de esa mirada de la didáctica matemática podemos trabajar las competencias matemáticas de forma más cercana y significativa para nuestras criaturas en el aula. Promoviendo una visión positiva respeto a las matemáticas. Teniendo presente que es necesario utilizar material manipulable antes de poder trabajar de forma abstracta.

Las matemáticas también se aprenden tocándolas con las manos. De esta forma el aprendizaje se interiorizará de una forma más potente. De tal forma se pretende trabajar con el material manipulable para interiorizar el sentido numérico de las diferentes operaciones básicas y la resolución de problemas.

Como también entenderemos la importancia de dibujar las matemáticas; ya sea por representar números, como por la resolución de problemas, como por las operaciones,…

Se propondrá también trabajar, por supuesto, la importancia del razonamiento matemático en diferentes actividades, propuestas y estrategias para utilizar a diario en las sesiones de matemáticas de nuestras aulas. Y veremos por tanto cómo podemos fomentar la competencia comunicativa con la promoción del diálogo matemático en el aula. Hay que hablar de matemáticas en las aulas, de los procesos de razonamiento que ha realizado cada uno.

Las matemáticas es una disciplina en la que podemos saber si el resultado está bien o está mal; lo que es importante de verdad es saber cómo llegamos al resultado; aprender las diferentes formas que tenemos para llegar al resultado.

 

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Scroll al inicio