Aprenentatge manipulatiu

Nom de l’activitat:

Aprenentatge manipulatiu. Propostes pensades i dissenyades per aprendre a través de l’acció.

Descripció:

El curs vol donar unes bones bases per poder fer un canvi possible en el disseny dels processos d’aprenentatge que oferim. Partim d’un canvi de mirada cap a la infància i cap a la manera com presentem els objectius d’aprenentatge a partir de les seves necessitats. Amb algunes bases molt encarades a la pràctica, l’alumne podrà començar a veure canvis reals a la seva metodologia a l’aula. L’objectiu és aprendre a programar i oferir propostes que responguin a capacitats i habilitats que segueixin el currículum i que ofereixin una altra perspectiva d’aprenentatge als infants. Es presentaran les bases per a poder fer una bona avaluació dels processos d’aprenentatge i documentar-los.

Les activitats que es proposen es basen en la autoreflexió de la pràctica docents així com també en posar en practica els nous continguts treballats pensant propostes d’aprenentatge a l’aula. Al llarg del curs es realitzen qüestionaris sobre els continguts treballats així com també fòrums de debat i reflexió. A més es posaran a l’abast vídeos i lectures interesants per poder ampliar la visió i els coneixements. Es posaran en pràctica tots els aprenentatges adquirits fent un petit projecte on es dissenyaran algunes propostes d’aprenentatge tenint en compte els seus objectius, el seu disseny en la presentació i la seva avaluació.

Objectius

 • Definir la proposta educativa actual com a resposta de les necessitats dels infants.
 • Descobrir les possibilitats de materials i espais i la seva vinculació a l’aprenentatge.
 • Programar propostes d’aprenentatge a partir del currículum.
 • Avaluar i documentar els processos d’aprenentatge.

Continguts 

Mòdul 1: Donant resposta a noves necessitats.
 • El nostre punt de partida.
 • La funció de l’escola avui.
 • Partir de les necessitats de la infància.
 • Bases de l’aprenentatge actiu i vivencial.
Mòdul 2: Propostes d’aprenentatge: disseny.
 • Espais d’aprenentatge.
 • Materials.
 • Provocacions.
Mòdul 3: Propostes d’aprenentatge: programació.
 • El treball del currículum.
 • Àmbits d’aprenentatge.
 • Programar propostes d’aprenentatge.
Mòdul 4. Avaluació i documentació.
 • El paper de la persona acompanyant.
 • L’observació com a eina d’avaluació.
 • Documentació pedagògica.

Hores de durada

30 hores

Destinatàries

Infantil i Primària

Convocatòries

A la nostra escola es fan convocatòries de tots els cursos cada mes. Sempre hi ha dues activades per fer la matrícula, les dels dos mesos següents al que estiguem en aquell moment, fins a omplir grup.

Preu

40€

 

Internivells (Infantil-Primària)

Duració
30 hores

Reconegut per educació

100% online

Preu
40€

Cursos reconeguts pel Departament d’Educació Generalitat de Catalunya