Disseny d’espais i materials a l’escola bressol

Nom de l’activitat:

Disseny d’espais i materials a l’escola bressol

Descripció:

La finalitat del curs és endinsar-nos en els espais i materials de l’escola i reflexionar sobre el paper que aquests tenen dins del procés d’aprenentatge dels infants. A través del curs reflexionarem sobre com dissenyem els espais i els materials que oferim als infants dins de l’escola bressol per tal de convertir-los en estances a on els petits/es puguin descobrir, investigar, explorar, crear i donar resposta a les seves necessitat i curiositats.
Coneixerem el desenvolupament de l’infant dels 0-3, les seves necessitats de joc i, en relació a aquestes, els tipus d’espais que podem crear dins l’estança per donar-hi resposta. També aprofundirem en alguns dels materials més característics d’aquesta etapa: la panera dels tresors, el joc heurístic, els mini mons o la taula de transvasaments. 
Les activitats pretenen dotar a les educadores i educadores d’eines i estratègies per dissenyar els espais i les propostes de joc que situïn l’infant com a protagonista del seu procés d’aprenentatge. En aquest sentit, les activitats que es proposen al llarg del curs tenen una vessant pràctica i encara seran més significatives si les activitats es centren en algun grup d’alumnes i una estança que coneixem i que és real. Alhora, deixaran espai per a la creativitat i imaginació, ja que la tasca final consistirà en la creació d’un material o la preparació d’una proposta. 

Objectius

 • Reflexionar sobre la importància del primer cicle d’educació infantil.
 • Conèixer les etapes del desenvolupament de l’infant dels 0 als 3 anys.
 • Promoure el joc com a font d’aprenentatge i copsar quin és el nostre rol com a acompanyants dins d’aquest.
 • Reflexionar sobre el paper clau dels espais i materials dins l’aprenentatge dels infants. 
 • Dissenyar un espai educatiu tenint en compte les característiques i necessitats del grup. 
 • Conèixer alguns dels materials més representatius de l’escola bressol: la panera dels tresors, el joc heurístic, la taula de transvasaments i els mini mons.
Continguts 
Mòdul 1: EL 0-3, UNA ETAPA AMB IDENTITAT PRÒPIA
 • L’escola bressol: més enllà d’un lloc a on guardar.
 • La importància dels espais i materials en el desenvolupament dels nens i nenes.
 • El joc com a motor de l’aprenentatge.  
 • La vida quotidiana com a eix vertebrador de l’escola.
 

Mòdul 2: ELS ESPAIS
 • El desenvolupament de l’infant dels 0-3 anys: desenvolupament psicomotriu, social i comunicació i llenguatge.  
 • Característiques generals dels espais de l’escola.  
 • Els diversos espais de l’escola bressol segons les seves necessitats. 
 • El paper de l’educador/a com a acompanyant dins l’espai.
 

Mòdul 3: ELS MATERIALS
 • Característiques generals dels materials de l’escola bressol. 
 • Exemples de materials per cadascun dels espais de l’estança. 
 • Com i quan presentar els materials?
 • La panera dels tresors.
 • El joc heurístic.
 • Les peces soltes.
 • La taula de transvasaments. 
 • Els mini mons.

Hores de durada

30 hores

Destinatàries

Llar d'infants (0-3)

Convocatòries

A la nostra escola es fan convocatòries de tots els cursos cada mes. Sempre hi ha dues activades per fer la matrícula, les dels dos mesos següents al que estiguem en aquell moment, fins a omplir grup.

Preu

40€

 

Escola bressol

Duració
30 hores

Reconegut per educació

100% online

Preu
40€

Cursos reconeguts pel Departament d’Educació Generalitat de Catalunya