Ens iniciem a llegir i escriure: paper, llapis, lletres i molt més…

Nom de l’activitat:

Ens iniciem a llegir i escriure: paper, llapis, lletres i molt més…

Descripció

Al llarg de l’educació infantil i en els primers cursos de l’educació primària es desenvolupa un dels processos d’aprenentatge més importants: la lectoescriptura. Aquest procés és la base de l’aprenentatge que es dóna a l’escola i, en general, a la nostra vida diaria. Les lletres ens envolten. 
Una mirada general, una  base pràctica i teòrica de com conquistar el codi escrit des de una mirada respectuosa cap a l’infant, tenint en compte les necessitats reals a l’aprendre a llegir i escriure. Amb propostes significatives, pràctiques i vivencials per dur a la pràctica de forma interdisciplinar a la nostra aula tot tenint en compte els diferents nivells maduratius dels nostres nens i nenes partint dels seus interessos. 

Objectius

 • Tenir present el procés natural dels infants vers la lectura i l'escriptura. 
 • Posar en práctica diferents propostes de lectura i escriptura tenint en compte el nivell de desenvolupament de l'infant. Propostes manipulatives, significatives i vivencials. 
 • Conèixer diferents recursos per poder avaluar  el procés de la lectoescriptura. El paper de l'adult en aquest procés.
 • Crear referents d'aula significatius pels infants. 
 • Conèixer els racons d'aprenentatge per treballar aspectes de llengua i presentar l'ortografia en els primers cursos de primària. 

Continguts

Mòdul 1: Què és llegir i escriure?
 • Què és llegir i escriure?
 • El procés natural de la lectoescriptura: des de que coneixen les lletres fins la conquista de la lectoescriptura.
 • Els mètodes d’escriptura i lectura. Qué ens diu la neuroeducació amb estudis recents. 
 • Què diu el nou currículum d’infantil sobre el procés de la lectoescriptura?
 • I el de primària?
Mòdul 2: Posant en pràctica:
 • Propostes de lectoescriptura i materials:
 • Per conèixer les lletres, les paraules i petits textos tot manipulant.
 • Com treballar l’ortografia en els primers cursos de primària d’una manera amena.
 • Com tenir i fer referents d’aula significatius pel grup. La importància d'aquests. 
Mòdul 3: Posant fil a l’agulla:
 • L’avaluació de la lectoescriptura. Maneres d’avaluar i diferents recursos a tenir en compte.
 • El paper de l’adult en aquest procés. Acompanyant, observant, adaptant les propostes a tot l’alumnat per potenciar les seves habilitats. 
 • Llibres per treballar la lectoescriptura per tenir a la biblioteca d’aula i poder fer fils conductors.
 • Racons de llengua per posar a la pràctica de manera significativa la lectoescriptura.
 • Tipus de lletra: pal, lligada, impremta? 

Hores de durada

30 hores

Destinatàries

Infantil (P5) i primària (CI)

Convocatòries

A la nostra escola es fan convocatòries de tots els cursos cada mes. Sempre hi ha dues activades per fer la matrícula, les dels dos mesos següents al que estiguem en aquell moment, fins a omplir grup.

Preu

40€

Internivells (Infantil-Primària)

Duració
30 hores

Reconegut per educació

100% online

Preu
40€

Cursos reconeguts pel Departament d’Educació Generalitat de Catalunya