Estratègies de comprensió lectora per a formar lectors i lectores competents

Nom de l’activitat:

Estratègies de comprensió lectora per a formar lectors i lectores competents

Descripció

Vols saber estratègies per a treballar la comprensió lectora amb l'alumnat, per a donar resposta a una necessitat actual, que va més enllà de l’àmbit acadèmic?
El primer pas perquè els nens i nenes esdevinguin lectors i lectores competents és motivar-los per la lectura, i això ho podem fer possible canviant la manera tradicional de treballar la comprensió, tot apostant perquè l’alumnat tingui un  paper actiu i on la interacció oral esdevingui clau per aprendre. Al llarg del curs veurem diferents maneres per explotar la lectura al màxim i que aquesta sigui accessible a tots i totes, sense que ningú es quedi enrere.
Per a cada mòdul es presentarà el contingut de manera audiovisual i s’haurà de completar una tasca oberta per aplicar els coneixements treballats:
En el mòdul 1 es tractarà el concepte de comprensió lectora en profunditat i es presentaran les diferents possibilitats per a treballar-la a l’aula englobant totes les dimensions (literal, inferencial, reorganitzativa i crítica). A més, es posarà especial èmfasi en la importància d’activar els coneixements previs de l’alumnat i de la seva familiarització amb el vocabulari del text.   
El mòdul 2 iniciarà amb els elements clau per a treballar la comprensió lectora de manera motivadora i seguirà amb els diferents objectius que podem plantejar a l’hora de llegir un text. Per últim, es detallaran estratègies de lectura a partir de propostes pràctiques aplicables a l’aula i s’exposarà l’eficàcia de les tasques híbrides per a treballar la comprensió lectora.
En el mòdul 3 passarem a parlar de com guiar i avaluar el procés de comprensió lectora, tot detallant possibles formes d’interacció, d’intervenció i suports. També s’oferirà una guia per assegurar un disseny òptim de les pràctiques de comprensió lectora, la qual es pot emprar per avaluar la pròpia pràctica docent.
Finalment, en acabar els tres mòduls haureu de dur a terme una retroacció (feedback) constructiva a través de l’eina Padlet per tal de compartir els aprenentatges realitzats, els aspectes que es consideren positius del curs i les possibles millores per aplicar en futures edicions d’aquest. També haurà de contestar una enquesta de satisfacció del curs.

Objectius

 • Conèixer diferents maneres per a treballar cada dimensió de la comprensió lectora (literal, inferencial, reorganitzativa i crítica).
 • Utilitzar estratègies de comprensió lectora abans, durant i després de la lectura en una intervenció d’aula.
 • Dissenyar un suport per a guiar la comprensió lectora i la posterior avaluació.

Continguts

Mòdul 1. Com podem treballar la comprensió lectora per a formar lectors i lectores competents?
 • Comprendre, més enllà de saber llegir.
 • Tipus de textos per a treballar la comprensió lectora.
 • Ingredients per a una bona comprensió lectora: els coneixements previs i el vocabulari.
 • Definició i aplicació dels quatre tipus de comprensió lectora.
 

Mòdul 2. Com abordar la comprensió lectora a l’aula de manera motivadora?
 • El factor motivacional a l’hora de llegir.
 • Tipus de lectura en funció dels objectius.
 • Estratègies de comprensió lectora per aplicar abans, durant i després de la lectura.
 • El potencial de les tasques híbrides.
 

Mòdul 3. Tipus d’intervencions i suports per a treballar la comprensió lectora.
 • Formes d’interacció per acompanyar el procés lector.
 • Possibles intervencions per a treballar la comprensió lectora a l’escola.
 • Eines i instruments per a donar suport a la comprensió lectora i a la seva avaluació.

Hores de durada

30 hores

Destinatàries

Primària

Convocatòries

A la nostra escola es fan convocatòries de tots els cursos cada mes. Sempre hi ha dues activades per fer la matrícula, les dels dos mesos següents al que estiguem en aquell moment, fins a omplir grup.

Preu

40€

Primària

Duració
30 hores

Reconegut per educació

100% online

Preu
40€

Cursos reconeguts pel Departament d’Educació Generalitat de Catalunya