Les dificultats del processament sensorial a l’escola

Nom de l’activitat:

Les dificultats del processament sensorial a l’escola

Descripció

Sabies de la importància del desenvolupament sensorial? Sense una bona base de la piràmide del desenvolupament sensorial, la resta de la piràmide no es sostén. I per això que treballem amb tots els sentits, amb el cos i el moviment, per reforçar tot el desenvolupament de base, així donant-li a l’infant una nova oportunitat d’obtenir una plena maduració. La qual l’ajudarà a controlar el seu cos, la seva conducta, les seves emociones, com es relaciona amb els altres i com aprèn.

Aquesta formació es basa en capacitar de coneixement y eines a totes les persones adultes que es relacionen amb el infants amb possibles dificultats del processament sensorial i així, millorar el seu rendiment en les activitats quotidianes, la seva participació en l’entorn i la seva qualitat de vida.

Podràs adquirir nous aprenentatges que t’ajudaran a entendre la naturalesa de les dificultats de l’estudiant, facilitar l’encaix entre les habilitats de l’estudiant, les activitats escolars i així per tant canviar algunes de les expectatives que educadors tenen envers al comportament de l’infant a l’escola.

Objectius

 • Adquirir coneixements sobre la Teoria de la Integració Sensorial.
 • Reflexionar sobre el desenvolupament de l’infant.
 • Conèixer i reflexionar sobre el processament i la modulació dels estímuls sensorials amb infants normo típics i amb autisme.
 • Reflexionar la importància del joc, coneixent les seves diverses àrees.
 • Reflexionar sobre la importància que té el moment del pati.
 • Detectar quan es necessari derivar l’infant a un Terapeuta Ocupacional.

Continguts

Mòdul 1: La teoria de la integració sensorial
 • Què és la Integració Sensorial: Definició i conceptes.
 • Senyals d’alerta.
 • Aspectes fonamentals de la integració sensorial.
 • Recomanació de contes.
Mòdul 2: Àrees del desenvolupament que es poden veure afectades pels trastorns de la integració sensorial.
 • Atenció i agitació psicomotora.
 • Desenvolupament del llenguatge.
 • Aprenentatge acadèmic.
 • Control postural.
 • Comportament.
 • Activitats de la vida diària: Alimentació.
Mòdul 3: L’escola
 • Quines adaptacions en l’aula poden ajudar als estudiants amb
  dificultats del processament sensorial?
 • Una aula sensorialment intel·ligent podria ser...
 • El pati: incentivar la participació activa de l'alumnat.
Mòdul 4: El joc: Principal ocupació en la infància i principal activitat de
desenvolupament.
 • Definició.
 • Àrees del joc.
 

Hores de durada

30 hores

Convocatòries

A la nostra escola es fan convocatòries de tots els cursos cada mes. Sempre hi ha dues activades per fer la matrícula, les dels dos mesos següents al que estiguem en aquell moment, fins a omplir grup.

Destinatàries

Infantil i Primària

Preu

40€

 

Internivells (Infantil-Primària)

Duració
30 hores

Reconegut per educació

100% online

Preu
40€

Cursos reconeguts pel Departament d’Educació Generalitat de Catalunya