Transformant espais d’aprenentatge. L’experiència educativa de l’infant a través de l’espai i els materials.

Nom de l’activitat:

Transformant espais d’aprenentatge. L’experiència educativa de l’infant a través de l’espai i els materials.

Descripció:

Aquesta formació va enfocada a oferir als equips docents eines i recursos per poder dissenyar espais d’aprenentatge que donin resposta a les necessitats dels infants i permetin perseguir uns objectius d’aprenentatge a través de l’experiència i la vinculació amb l’espai. 
S’aprofundiran en criteris pedagògics, metodològics i estètics per aconseguir que el disseny de l’espai ofereixi una experiència d’aprenentatge real per als infants. 
La formació s’inicia amb una reflexió sobre la importància del disseny de l’espai a les escoles i va aprofundint en els diferents criteris i decisions que caldrà anar prenent per aconseguir un espai que acompanyi l’experiència educativa dels infants. 
Durant tota l’experiència formativa, l’alumnat serà acompanyat per diferents guies i “feedbacks” per poder anar creant un disseny d’aula que doni resposta a la seva realitat. 

Objectius

 • Reflexionar sobre la importància de l’estètica a les aules. 
 • Transformar espais escolars en espais d’aprenentatge a partir del disseny i dels materials que s’hi ofereixen. 
 • Dissenyar una aula a partir de criteris pedagògics, metodològics i estètics. 
Continguts 
Mòdul 1: Espais que eduquen, el tercer educador. 
 • L’experiència educativa dels infants a través dels espais.
 • Referents pedagògics que han confiat en l’espai com a mitjà educatiu. 
 • Metodologia i espais, dos elements inseparables. 
 • Espais dissenyats a través de la mirada de la infància.
Mòdul 2: L’estètica i els materials
 • Criteris estètics per al disseny d’un espai d’aprenentatge.
 • Tria de materials. 
 • Organització i ús de materials i elements.  
Mòdul 3: Espais d’aprenentatge
 • Espais d’aprenentatge que donen resposta a les necessitats dels infants
 • Els objectius curriculars darrere de cada espai.
Mòdul 4: El disseny conscient d’una aula.  
 • Les possibilitats d’una aula: l’esbós del disseny, eines i criteris. 
 • L’organització de materials i recursos a cada espai.
 • L’avaluació i seguiment de l’espai. 

Hores de durada

30 hores

Destinatàries

Infantil i Primària (CI)

Convocatòries

A la nostra escola es fan convocatòries de tots els cursos cada mes. Sempre hi ha dues o més activades per fer la matrícula, les dels dos mesos següents al que estiguem en aquell moment, fins a omplir grup. Pots trobar algun grup ja complert o alguns que encara queden uns mesos per a que s'estrenin.

Preu

40€

 

Internivells (Infantil-Primària)

Duració
30 hores

Reconegut per educació

100% online

Preu
40€

Cursos reconeguts pel Departament d’Educació Generalitat de Catalunya