Educació física

Aprèn quines són les metodologies actives sobre l'educació física.

array(2) { [0]=> object(stdClass)#24419 (23) { ["ID"]=> string(4) "5981" ["post_author"]=> string(1) "1" ["post_date"]=> string(19) "2022-07-28 14:25:09" ["post_date_gmt"]=> string(19) "2022-07-28 12:25:09" ["post_content"]=> string(7626) "

Nom de l'activitat

Metodologies actives a Educació Física

Descripció

El curs de metodologies actives a Educació Física busca oferir als docents de primària i secundària una visió centrada en la participació activa de l’alumnat. La societat del segle XXI és dinàmica i canviant, i com a docents, hem d’oferir propostes pràctiques a l’alumnat per tal que ells puguin resoldre i tinguin un paper actiu en els reptes que els sorgiran al llarg de la seva vida. El curs s’inicia a través d’una aproximació conceptual de la metodologia i models pedagògics que s’han desenvolupat en les darreres dècades. S’exposa el que es considera una metodologia activa, i quins elements han de desenvolupar-se per tal que es pugui dur a terme de forma adequada. En aquest primer mòdul, els participants hauran d’observar i analitzar les potencialitats que té l’àrea d’Educació Física i com poden desenvolupar propostes amb l’alumnat que impliquin, no només aspectes motrius, sinó que també impliquin aspectes socials, emocionals o cognitius.  En el segon mòdul, ens endinsem a conèixer en profunditat l’aprenentatge cooperatiu i com aplicar-lo a l’àrea d’Educació Física. En primer lloc es fa una consideració general dels aspectes bàsics que ha de complir una proposta o activitat per ser contemplada com a aprenentatge cooperatiu. Posteriorment, es desenvolupen els aspectes que cal tenir en compte abans de dur-la a terme i més endavant es donen estratègies per gestionar la pròpia pràctica de l’alumne/a i del docent. S’acaba el mòdul, exposant diferents experiències d’èxit.  En el tercer mòdul, s’exposen models pedagògics relacionats amb la iniciació esportiva: model d’educació esportiva i model d’ensenyament comprensiu. En primer lloc, s’exposen les característiques bàsiques de cadascun dels models, així com les consideracions prèvies a la seva aplicació. Seguidament es mostren estratègies pràctiques per dur a terme cadascun dels models i finalment es mostren diferents experiències pràctiques. En l’últim mòdul, es mostren dos models pedagògics que es poden relacionar de forma molt directa amb altres àrees o competències: model d’autoconstrucció de materials i model d’aprenentatge servei. Es segueix el mateix sistema que en els models anteriors. En primer lloc les característiques bàsiques del model, seguidament es desenvolupen les consideracions prèvies i recomanacions i finalment s’exposen experiències d’èxit en base a cadascun dels models.  Per últim, cal destacar que tot i oferir multitud de propostes pràctiques per tal d’oferir recursos als participants, totes aquestes estan contrastades amb estudis i articles científics que ratifiquen l’ús d’aquests models pedagògics. Per tant, aquest curs es pot definir com una aproximació teòrica-pràctica a una Educació Física que permeti que l’alumnat sigui protagonista dels seus aprenentatges. 

Objectius

 • Observar, detectar i valorar les potencialitats de l’àrea d’Educació Física envers l’adquisició de competències.
 • Conèixer els models pedagògics que possibiliten aprenentatges integrals i globalitzats en Educació Física (aprenentatge cooperatiu, educació esportiva, ensenyament comprensiu, autoconstrucció de materials i aprenentatge servei).
 • Dissenyar propostes competencials i que contempla les metodologies actives exposades per tal de mobilitzar els coneixements, habilitats i actituds de l’alumnat.

Continguts

Mòdul 1 “Com podem canviar la mirada a l’Educació Física?
 • L’Educació Física en el segle XXI
 • Característiques bàsiques de les metodologies actives.
 • Models pedagògics, estils d’ensenyament i estratègies de pràctica.
 • Com relacionar l’Educació Física des d’una perspectiva globalitzada amb d’altres àrees. 
  Mòdul 2 “Aplicació de l’aprenentatge cooperatiu a l'educació Física”
 • Característiques bàsiques del model pedagògic.
 • Consideracions prèvies a la seva pràctica.
 • Estratègies pràctiques per la seva aplicació. 
 • Experiències pràctiques. 
  Mòdul 3 “Model d’Educació Esportiva i Ensenyament comprensiu de l’esport”
 • Característiques bàsiques del model d’Educació Esportiva.
 • Consideracions prèvies a la seva pràctica.
 • Estratègies i experiències pràctiques per la seva aplicació. 
 • Característiques bàsiques del model d’Ensenyament Comprensiu.
 • Consideracions prèvies a la seva pràctica.
 • Estratègies i experiències pràctiques per la seva aplicació. 
  Mòdul 4 “Autoconstrucció de materials i Aprenentatge Servei”
 • Característiques bàsiques del model d’Autoconstrucció de materials.
 • Consideracions prèvies a la seva pràctica.
 • Estratègies i experiències pràctiques per la seva aplicació. 
 • Característiques bàsiques del model l’Aprenentatge Servei.
 • Consideracions prèvies a la seva pràctica.
  • Estratègies i experiències pràctiques per la seva aplicació. 

Hores de durada

30 hores.

Destinatàries

Primaria-Secundària

Convocatòries 

 

Preu

40€" ["post_title"]=> string(40) "Metodologies actives a Educació Física" ["post_excerpt"]=> string(0) "" ["post_status"]=> string(7) "publish" ["comment_status"]=> string(6) "closed" ["ping_status"]=> string(6) "closed" ["post_password"]=> string(0) "" ["post_name"]=> string(38) "metodologies-actives-a-educacio-fisica" ["to_ping"]=> string(0) "" ["pinged"]=> string(0) "" ["post_modified"]=> string(19) "2023-03-18 12:18:37" ["post_modified_gmt"]=> string(19) "2023-03-18 11:18:37" ["post_content_filtered"]=> string(0) "" ["post_parent"]=> string(1) "0" ["guid"]=> string(57) "https://desigdaprendre.cat/?post_type=product&p=5981" ["menu_order"]=> string(1) "0" ["post_type"]=> string(7) "product" ["post_mime_type"]=> string(0) "" ["comment_count"]=> string(1) "0" } [1]=> object(stdClass)#24211 (23) { ["ID"]=> string(4) "5478" ["post_author"]=> string(1) "1" ["post_date"]=> string(19) "2022-07-18 08:56:24" ["post_date_gmt"]=> string(19) "2022-07-18 06:56:24" ["post_content"]=> string(8039) "

Nombre de la actividad

Metodologías activas en Educación Física (Curso en castellano)

Descripción

El curso de metodologías activas en Educación Física busca ofrecer a los docentes de primaria y secundaria una visión centrada en la participación activa del alumnado. La sociedad del siglo XXI es dinámica y cambiante, y como docentes, debemos ofrecer propuestas prácticas al alumnado para que ellos puedan resolver y tengan un papel activo en los retos que les van a surgir a lo largo de su vida. El curso se inicia a través de una aproximación conceptual de la metodología y modelos pedagógicos que se han desarrollado en las últimas décadas. Se expone lo que se considera una metodología activa, y qué elementos deben desarrollarse para que pueda llevarse a cabo de forma adecuada. En este primer módulo, los participantes tendrán que observar y analizar las potencialidades que tiene el área de Educación Física y cómo pueden desarrollar propuestas con el alumnado que impliquen, no sólo aspectos motrices, sino que también impliquen aspectos sociales, emocionales o cognitivos. En el segundo módulo, nos adentramos en conocer en profundidad el aprendizaje cooperativo y cómo aplicarlo en el área de Educación Física. En primer lugar, se hace una consideración general de los aspectos básicos que debe cumplir una propuesta o actividad para ser contemplada como aprendizaje cooperativo. Posteriormente, se desarrollan los aspectos a tener en cuenta antes de llevarla a cabo y más adelante se dan estrategias para gestionar la propia práctica del alumno/a y del docente. Se termina el módulo, exponiendo diferentes experiencias de éxito. En el tercer módulo, se exponen modelos pedagógicos relacionados con la iniciación deportiva: modelo de educación deportiva y modelo de enseñanza comprensiva. En primer lugar, se exponen las características básicas de cada uno de los modelos, así como las consideraciones previas a su aplicación. Seguidamente se muestran estrategias prácticas para realizar cada uno de los modelos y finalmente se muestran diferentes experiencias prácticas. En el último módulo, se muestran dos modelos pedagógicos que pueden relacionarse de forma muy directa con otras áreas o competencias: modelo de autoconstrucción de materiales y modelo de aprendizaje servicio. Se sigue el mismo sistema que en los anteriores modelos. En primer lugar, las características básicas del modelo, seguidamente se desarrollan las consideraciones previas y recomendaciones y finalmente se exponen experiencias de éxito en base a cada uno de los modelos. Por último, cabe destacar que a pesar de ofrecer multitud de propuestas prácticas para ofrecer recursos a los participantes, todas ellas están contrastadas con estudios y artículos científicos que ratifican el uso de estos modelos pedagógicos. Por tanto, este curso se puede definir como una aproximación teórico-práctica a una Educación Física que permita que el alumnado sea protagonista de sus aprendizajes.

Objetivos

 • Observar, detectar y valorar las potencialidades del área de Educación Física sobre la adquisición de competencias.
 • Conocer los modelos pedagógicos que posibilitan aprendizajes integrales y globalizados en Educación Física (aprendizaje cooperativo, educación deportiva, enseñanza comprensiva, autoconstrucción de materiales y aprendizaje servicio).
 • Diseñar propuestas competenciales y que contemplen las metodologías activas expuestas para movilizar los conocimientos, habilidades y actitudes del alumnado.

Contenidos

Módulo 1 “¿Cómo cambiar la mirada a la Educación Física?
 • La Educación Física en el siglo XXI
 • Características básicas de las metodologías activas.
 • Modelos pedagógicos, estilos de enseñanza y estrategias de práctica.
 • Cómo relacionar la Educación Física desde una perspectiva globalizada con otras áreas.
  Módulo 2 “Aplicación del aprendizaje cooperativo en la educación Física”
 • Características básicas del modelo pedagógico.
 • Consideraciones previas a su práctica.
 • Estrategias prácticas por su aplicación.
 • Experiencias prácticas.
  Módulo 3 “Modelo de Educación Deportiva y Enseñanza comprensiva del deporte”
 • Características básicas del modelo de Educación Deportiva.
 • Consideraciones previas a su práctica.
 • Estrategias y experiencias prácticas por su aplicación.
 • Características básicas del modelo de Enseñanza Comprensiva.
 • Consideraciones previas a su práctica.
 • Estrategias y experiencias prácticas por su aplicación.
  Módulo 4 “Autoconstrucción de materiales y Aprendizaje Servicio”
 • Características básicas del modelo de autoconstrucción de materiales.
 • Consideraciones previas a su práctica.
 • Estrategias y experiencias prácticas por su aplicación.
 • Características básicas del modelo del Aprendizaje Servicio.
 • Consideraciones previas a su práctica.
 • Estrategias y experiencias prácticas por su aplicación.

Horas de duración

30 horas.

Destinatarias

Primaria y Secundaria

Convocatorias 

En nuestra escuela se hacen convocatorias mensuales. Vamos abriendo convocatorias, más de una a la vez, y cuando se llenan (por grupo) se abren las siguientes.

Precio

40€" ["post_title"]=> string(43) "Metodologías activas en Educación Física" ["post_excerpt"]=> string(0) "" ["post_status"]=> string(7) "publish" ["comment_status"]=> string(6) "closed" ["ping_status"]=> string(6) "closed" ["post_password"]=> string(0) "" ["post_name"]=> string(40) "metodologias-activas-en-educacion-fisica" ["to_ping"]=> string(0) "" ["pinged"]=> string(0) "" ["post_modified"]=> string(19) "2023-03-09 18:10:38" ["post_modified_gmt"]=> string(19) "2023-03-09 17:10:38" ["post_content_filtered"]=> string(0) "" ["post_parent"]=> string(1) "0" ["guid"]=> string(57) "https://desigdaprendre.cat/?post_type=product&p=5478" ["menu_order"]=> string(1) "0" ["post_type"]=> string(7) "product" ["post_mime_type"]=> string(0) "" ["comment_count"]=> string(1) "0" } }