I ABANS DE LLEGIR I ESCRIURE QUÈ?

Quin és el procés que els infants han de seguir per estar
preparats per fer el pas cap a la lectoescriptura?

El procés d’aprenentatge de la lectoescriptura és un procés
natural que s’ha d’acompanyar, tenint present en tot moment
que cal afavorir entorns preparats que facin sorgir l’interès i la
motivació de l’infant.

Per poder llegir i escriure es necessiten també unes habilitats
que preparen per aconseguir aquest objectiu i que s’estableixen
a l’etapa d’infantil.

Gràcies al món ple de lletres que ens envolta, tenim l’oportunitat
d’oferir estímuls i provocacions que fomentin al màxim la seva
curiositat i que permetin als infants introduir-se en aquest
aprenentatge.

Com veurem en el curs, per a poder llegir i escriure és necessari
treballar:

  • les funcions bàsiques
  • la motricitat fina
  • el traç
  • el llenguatge oral
  • la consciència fonològica

 

Funcions bàsiques

Entenem per funcions bàsiques de l’aprenentatge tots aquells
aspectes de la maduració personal de l’infant, que ajuden en
l’adquisició de la conducta cognitiva necessària. Com poden ser:
l’atenció, la percepció i la memòria.

 

Motricitat fina

El desenvolupament de la motricitat fina és molt important per
a l’aprenentatge de la lectoescriptura i per això hem d’oferir als
infants activitats per a estimular-la i millorar-la.
Abans d’escriure i agafar un llapis els nens i les nenes necessiten
tenir experiències de vida pràctica i de joc que els facilitaran i
ajudaran a desenvolupar la coordinació ull-mà.

 

El traç

A l’etapa d’educació infantil els infants aprenen a realitzar
diferents traços a través de jocs, la qual cosa comporta un
entrenament óculomanual que es generalitza quan dibuixen,
pinten, retallen, punxen, estripen, enganxen, desenganxen, etc.
Les propostes artístiques i activitats que utilitzen diferents
tècniques plàstiques també ajuden a millorar les habilitats
motrius necessàries per adquirir un treball del traç.

 

Llenguatge oral

L’etapa de 0 als 3 anys és molt important per al
desenvolupament del llenguatge, ja que és en aquest moment
quan comencen a parlar, per tant, ja des de ben petits a l’escola
bressol podem treballar el llenguatge oral i aprofitar cada
situació educativa o assistencial per interaccionar amb les
mirades, els gestos i les paraules amb valor comunicatiu.
Un altre moment en el qual el llenguatge pren un paper
fonamental és en el joc ja sigui organitzat, lliure, simbòlic, jocs
de falda o jocs de llenguatge (endevinalles, embarbussaments,
etc.) és un espai en el que es creen situacions d’expressió i
d’interacció verbal amb l’adult o entre els iguals.
A l’educació infantil, sobretot en el segon cicle, cal promoure les
explicacions dels infants, i trobar espais reals perquè l’infant
vulgui i pugui expressar-se lliurement per anar millorant i
ampliant la seva competència lingüística

 

Consciència fonològica

La consciència fonològica és l’habilitat de percebre i manipular
les peces sonores del sistema de sons d’una llengua, o sigui, les
unitats que anomenem fonològiques, com ara la paraula, la
síl·laba o el fonema, entre d’altres. El treball sistemàtic de la
consciència fonològica és indicador del posterior èxit en
l’aprenentatge de la lectoescriptura.

Perquè els infants estiguin preparats per a poder-se iniciar a la
lectura i a l’escriptura doncs, cal oferir-los propostes de joc i
aprenentatge que siguin manipulatives i motivadores per
treballar les funcions bàsiques, la motricitat fina, el traç, el
llenguatge oral i la consciència fonològica.

En el curs I ABANS DE LLEGIR I ESCRIURE QUÈ? que impartim
conjuntament @elena_mestra_infantil i @fades_i_follets us
donarem idees i recursos per a poder fer aquest
acompanyament i ajudar als vostres infants a caminar cap a la
lectoescriptura.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Scroll al inicio