, , , , , ,

Aprenentatge manipulatiu. Propostes pensades i dissenyades per aprendre a través de l’acció.

40,00

Nom de l’activitat:

Aprenentatge manipulatiu. Propostes pensades i dissenyades per aprendre a través de l’acció.

Descripció:

Aquesta formació va enfocada a oferir un canvi metodològic a les aules d’Infantil i Primària des de la vessant pedagògica i organitzativa.

La formació s’inicia amb una reflexió compartida sobre la pròpia tasca docent i la funció de l’escola en l’actualitat, aquest inici servirà per establir, a més, unes bases sobre l’aprenentatge significatiu, vivencial i actiu.

A través de les propostes d’aprenentatge es planteja una nova manera d’organitzar el grup i els objectius d’aprenentatge. Primerament, tenint en compte el disseny d’aquestes: la presentació, els materials, els espais… tota la part estètica que crida a l’acció i que ofereix a l’infant un repte motivador.

Tot seguit, s’ofereix la part pedagògica, treballant a partir del currículum per ser capaços de dotar a les propostes d’aprenentatge d’un sentit pedagògic i didàctic i oferir, a través d’elles, processos d’aprenentatge pensats i personalitzats.

Finalment, es fa una aproximació a l’acompanyament d’aquests processos des de l’avaluació, sent l’observació directa la tècnica prioritària però aportant un instrument objectiu i sistemàtic, i la documentació pedagògica, com a eina de registre de tota l’experiència educativa viscuda.

Objectius:

 • Definir la proposta educativa actual com a resposta de les necessitats dels infants. 
 • Descobrir les possibilitats de materials i espais i la seva vinculació a l’aprenentatge. 
 • Programar propostes d’aprenentatge a partir del currículum. 
 • Avaluar i documentar els processos d’aprenentatge. 

 

Continguts:

Mòdul 1: Donant resposta a noves necessitats.

 • El nostre punt de partida : autoreflexió sobre la pròpia pràctica docent, una reflexió a través del bagatge personal i professional.
 • La funció de l’escola avui: anàlisi de la funció educativa de l’escola a l’actualitat en comparativa amb èpoques anteriors. Reflexió sobre el camí transcorregut i com l’escola s’adapta als canvis de la societat.
 • Partir de les necessitats de la infància: l’escola s’adapta a les necessitats dels infants, anàlisi d’aquestes necessitats i eines per a la seva detecció.
 • Bases de l’aprenentatge actiu i vivencial: continguts clau sobre l’aprenentatge actiu i vivencial.

 

Mòdul 2: Propostes d’aprenentatge: disseny.

 • Espais d’aprenentatge: claus per al disseny de les aules i els espais d’aprenentatge que donen resposta als objectius plantejats i a les necessitats dels infants.
 • Materials: tria i selecció de tipus de materials que ofereixen un afegit a les propostes educatives.
 • Provocacions: teoria de la provocació com a element que crida a l’acció d’aprenentatge. Disposició del material i tria de recursos que permeten l’autonomia de l’infant.

 

Mòdul 3: Propostes d’aprenentatge: programació.

 • El treball del currículum: introducció al treball del currículum per crear la base de la programació de les propostes d’aprenentatge.
 • Àmbits d’aprenentatge: presentació dels diferents àmbits d’aprenentatge en els quals es centra la part pràctica de la formació.
 • Programar propostes d’aprenentatge: claus per a l’inici de la programació de les propostes d’aprenentatge, elements que cal tenir en compte.

 

Mòdul 4. Avaluació i documentació.

 • El paper de la persona acompanyant: reflexió sobre la funció docent en una metodologia activa i vivencial.
 • L’observació com a eina d’avaluació: presentació de l’observació com a tècnica d’avaluació i la rúbrica d’observació com a instrument d’aquesta.
 • Documentació pedagògica: claus de la documentació pedagògica com a registre i evidència dels processos d’aprenentatge existents a les metodologies actives i vivencials.

 

Formador

Raül Cabús  de @petjadesmestre

Hores de durada

30 hores

Etapes educatives

Infantil 0-6 i Primària.

Preu

40€

Xarxes socials

Segueix-nos a Instagram i TikTok: @desigdaprendre sempre estareu informades de tot en primícia.

Durada

30

Convocatoria

, ,

Scroll al inicio