, , , ,

Curs híbrid: Resolució de problemes a Infantil.

70,00

SKU: N/D Categorías: , , , ,

Nom de l’activitat:

Resolució de problemes a Infantil.: Curs Híbrid: Webinar + online.

Descripció

RESOLUCIÓ DE PROBLEMES és un curs dirigit especialment a mestres d’educació infantil (d’I3 a I5). Es dividirà en 5 mòduls on es treballarà diferents estratègies per resoldre un problema, promoure uns problemes significatius, la resolució de problemes dins del nou currículum…,

Serà un curs híbrid de 15 hores (10 hores síncrones + 5 hores asíncrones). Es realitzaran a través de webinars que quedaran registrades i gravades.

A cada sessió es presentaran materials manipulables, activitats, aplicacions…, que permetin als i les alumnes construir el seu propi coneixement matemàtic.

El curs de RESOLUCIÓ DE PROBLEMES pretén oferir a les docents d’infantil una visió centrada en la participació activa de l’alumne/a i basada en l’ús dels manipulables per tal d’arribar a un coneixement més abstracte.  S’oferiran propostes que es relacionen amb la realitat de l’aula i ús de materials del seu entorn més proper. Es tracta d’oferir propostes pràctiques a l’alumnat perquè ells i elles puguin resoldre els reptes i tinguin un paper actiu. 

El curs s’inicia amb un primer mòdul on es fa una petita aproximació conceptual de la metodologia i model pedagògic que s’ha desenvolupat recentment (Nou Currículum d’Infantil). En els següent mòdul s’aprofundeix en la resolució de problemes a través de l’ús dels manipulables, amb exemples d’activitats, materials i l’ús de la representació gràfica com a eina per a entendre i resoldre les principals operacions matemàtiques.

En el tercer i quart mòdul es parla sobre la importància de la conversa, dels diferents tipus de problemes, l’ús dels manipulables per a la seva interpretació i resolució i l’ús del diàleg matemàtic. L’últim mòdul estarà relacionat amb el concepte de DUA com a plantejament inclusiu per a treballar els problemes matemàtics.

S’exposa el que es considera una metodologia activa i manipulativa, i quins elements han de desenvolupar-se per que es pugui portar a terme de manera adequada. 

Treballarem activitats i tasques en les que intervé aspectes importants com la competència lingüística, l’aprenentatge cooperatiu, aspectes emocionals, el raonament matemàtic, el diàleg matemàtic, rutines diàries matemàtiques, estratègies i raonaments matemàtics …

Per últim, cal destacar que es totes les propostes i recursos  que s’ofereix al curs estan contrastades amb estudis i articles que reforcen aquest model pedagògic. 

 

Objectius

 • Engrescar el docent per tal d’iniciar canvis en la metodologia de les  matemàtiques.
 • Proposar pautes per establir rutines d’aula que facilitin l’aprenentatge.
 • Promoure una visió positiva respecte les matemàtiques entre l’alumnat. 
 • Valorar la importància del material manipulable per passar del coneixement concret a l’abstracte.
 • Iniciar-se en el treball de les operacions de manera competencial (la suma i la resta).
 • Introduir el material manipulable per treballar les operacions matemàtiques i fer que l’aprenentatge sigui més inclusiu.
 • Fomentar la competència comunicativa amb la promoció del discurs matemàtic a l’aula.
 • Preparar activitats personalitzades per l’alumnat atenent a la diversitat de l’aula seguint una perspectiva DUA (Disseny universal de l’aprenentatge).
 • Compartir activitats i experiències realitzades promovent l’aprenentatge entre iguals. 

Continguts

MÒDUL 1: “ PROBLEMES I LOMLOE”

 • Eixos principals de la LOMLOE i estructura de les àrees: competències específiques, criteris d’avaluació i sabers.
 • De la dimensió (LOMCE) als blocs de sabers (LOMLOE).
 • Els problemes dins el nou currículum.
 • El pont com a metàfora per visualitzar el procés de treball dels conceptes i procediments matemàtics nous. Model CPA.

MÒDUL 2: “ REPRESENTACIONS DELS PROBLEMES”

 • El dibuix com a eina per resoldre problemes.
 • Estructura general per treballar els problemes a l’escola.
 • Gradació dels problemes al llarg d’infantil. (Quin és diferent?).
 • Representació gràfica de les operacions bàsiques. (sumes, restes i la desena).

MÒDUL 3: “ESTRATÈGIES DE PROBLEMES”

 • Problemes a trossos.
 • Problemes orals.
 • Problemes oberts vs problemes tancats. 

MÒDUL 4: “RAONAMENT MATEMÀTIC”

 • Definició del que és una tasca rica. Diferència entre un exercici i un problema.
 • Diàleg matemàtic als problemes.
 • Manipulables per treballar els problemes.

MÒDUL 5: “PROBLEMES COMPETENCIALS”

 • Com plantejar i avaluar propostes que siguin realment competencials.
 • Projectes a l’àrea de matemàtiques.
 • Plantejaments inclusius, el DUA (disseny universal d’aprenentatge) en els problemes.
 • Metodologia per treballar els problemes a les aules.

Formadora

Marta Alemany de @meskmates

Hores de durada

15 hores (10+5)

Dates, lloc i horari de l’activitat:

Online: Desig d’aprendre

Del 2 de gener al 31 de gener

Sessions síncrones:

 • Dimarts 2 de gener de 17:30 a 19:30 (2 hores).
 • Dimarts 11 de gener de 17:30 a 19:30 (2 hores).
 • Dimarts 16 de gener de 17:30 a 19:30 (2 hores).
 • Dimarts  23 de gener de 17:30 a 19:30 (2 hores).
 • Dimarts 30 de gener de 17:30 a 19:30 (2 hores).

Sessions asíncrones: 5 hores per realitzar les tasques amb evidències.

Etapes educatives

Infantil (d’I3 a I5)

Preu

70€

Xarxes socials

Segueix-nos a Instagram i TikTok @desigdaprendre i estaràs informada de tot en primícia.

Convocatoria

Durada

15

Scroll al inicio