, , , , ,

Els manipulables com a inici per a construir coneixement matemàtic

70,00

Nom de l’activitat:

Els manipulables com a inici per a construir coneixement matemàtic

Descripció

El curs de ELS MANIPULABLES COM A INICI PER A CONSTRUIR CONEIXEMENT MATEMÀTIC pretén oferir als docents de primària (primer, segon i tercer) una visió centrada en la participació activa de l’alumnat. La societat del segle XXI és dinàmica i canviant, i com a docents, hem d’oferir propostes pràctiques a l’alumnat perquè puguin resoldre els reptes i tinguin un paper actiu. 

De tal manera que es pretén aconseguir que els participants canviïn la seva percepció de la didàctica de les matemàtiques oferint pautes, exemples, materials manipulatius, metodologia … per tal de treballar de manera més competencial i propera a l’alumnat. 

El curs s’inicia a través d’una aproximació conceptual de la metodologia i model pedagògic que s’ha desenvolupat recentment. S’exposa el que es considera una metodologia activa i manipulativa, i quins elements han de desenvolupar-se per que es pugui portar a terme de manera adequada. 

Treballarem activitats i tasques en les que intervé aspectes importants com la competència lingüística, l’aprenentatge cooperatiu, aspectes emocionals, el raonament matemàtic, el diàleg matemàtic, rutines diàries matemàtiques, estratègies i raonaments matemàtics …

Es dividirà en 4 mòduls on es treballarà les operacions de càlcul, la descomposició i resolució de problemes amb material manipulatiu, visual i simbòlic en aquests tres cursos de primària.

A cada sessió es presentaran materials manipulables, activitats, aplicacions i jocs que permetin a l’alumnat construir el seu propi coneixement matemàtic. 

Per últim, cal destacar que totes les propostes i recursos  que s’ofereix al curs estan contrastades amb estudis i articles que reforcen aquest model pedagògic.

Objectius

 • Proposar pautes per tal d’establir rutines d’aula que facilitin l’aprenentatge.
 • Promoure una visió positiva respecte les matemàtiques entre l’alumnat.
 • Valorar la importància del material manipulable per tal de passar del coneixement concret a l’abstracte.
 • Treballar amb el material manipulable per interioritzar el sentit numèric de les diferents operacions bàsiques i la resolució de problemes.

Continguts

 • MÒDUL 1 “GRAELLES”: 
  • Presentació de la filosofia de treball, el model CPA (concret, pictòric i abstracte).
  • La graella de 10 per treballar el concepte de desena.
  • El comptatge mitjançant la utilització de manipulables.
  • El REKENREK i la cadena de boles per treballar el quadre numèric, la diferència entre unitats i desenes, i el càlcul. 

 

 • MÒDUL 2 “OPERACIONS BÀSIQUES”: 
  • Els materials manipulables per introduir i treballar les diferents operacions bàsiques (suma i resta).
  • La composició – descomposició dels nombres i consolidació del concepte de la desena.

 

 • MÒDUL 3 “LA MULTIPLICACIÓ”:
  • Activitats manipulatives que permetin la introducció de la multiplicació.

 

 • MÒDUL 4: “PROBLEMES I  CÀLCUL MENTAL”

 

 • Resolució de problemes potenciant la fase gràfica.
 • Coneixement dels problemes a trossos com a eina per treballar la manca o la dificultat en la comprensió lectora de l’alumnat. 
 • Fluïdesa, la flexibilitat i l’eficiència en el càlcul a partir de la rutina dels NUMBER TALKS.
 • Les estratègies de càlcul i comunicatives alhora que es propicia una escolta activa i la cooperació entre iguals (diàleg matemàtic).

Formador

Jordi Sanz de @meskmates

Hores de durada

30 hores

Etapes educatives

Primària (1er, 2n i 3er)

Preu

70€

Xarxes socials

Segueix-nos a Instagram i TikTok @desigdaprendre i estaràs informada de tot en primícia.

Convocatoria

, ,

Durada

30

Scroll al inicio