, , , , , ,

Els reptes d’investigació. Disseny, avaluació i documentació de l’aprenentatge a partir d’un repte.

40,00

Nom de l’activitat:

Els reptes d’investigació. Disseny, avaluació i documentació de l’aprenentatge a partir d’un repte.

Descripció:

L’objectiu d’aquesta formació és apropar la metodologia d’aprenentatge a partir dels reptes d’investigació coneixent els seus conceptes clau, dissenyar, avaluar i documentar el procés d’aprenentatge viscut en l’etapa d’educació primària. D’aquesta manera, els equips docents podran posar en pràctica aquesta metodologia amb enfocament globalitzat a l’aula.

Es parteix d’una reflexió sobre el concepte d’aprenentatge a partir d’un repte d’investigació com a metodologia activa, globalitzadora i integradora; així com es va aprofundint en els diferents aspectes que cal tenir presents per dissenyar un repte d’investigació que promogui l’aprenentatge globalitzat i significatiu dels infants. També, s’introdueix l’avaluació competencial, tot dissenyant instruments d’avaluació, i la documentació pedagògica del procés d’aprenentatge.

A més a més, el curs es planteja d’acord amb el decret 175/2022, de 27 de setembre, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació bàsica.

Durant tota l’experiència formativa, el i la participant serà acompanyada per diferents guies i comentaris de retorn (retroaccions) per poder anar creant un repte d’investigació que doni resposta a la seva realitat d’aula.

-El lloc de l’activitat és online, curs telemàtic (en línea asíncron) a través de la plataforma Moodle, al Campus de l’escola, i l’horari a distribuir com millor convingui a la participant durant les dates de la convocatòria.

 

Objectius:

  1. Conèixer els conceptes clau de l’aprenentatge a partir dels reptes d’investigació per tal de posar en pràctica aquesta metodologia amb enfocament globalitzat a l’aula.
  2. Dissenyar un repte d’investigació tenint en compte el currículum d’educació primària vigent.
  3. Avaluar i documentar el procés d’aprenentatge viscut a partir d’un repte d’investigació.

Continguts:

 

Mòdul 1. Els reptes d’investigació.

1.1 Què entenem per repte d’investigació?
1.2 El perquè dels reptes d’investigació.
1.3 Els reptes d’investigació i el currículum d’educació primària.
1.4 Les competències clau a assolir a partir d’un repte d’investigació.

Mòdul 2. El disseny d’un repte d’investigació.

2.1 Les fases d’un repte d’investigació.
2.2 La concreció curricular: àrees, competències específiques, tractament de les competències transversals, objectius d’aprenentatge, criteris d’avaluació i sabers.
2.3 Les propostes d’aprenentatge a desenvolupar pels infants.
2.4 El producte final d’un repte d’investigació.
2.5 La gestió d’aula.
2.6 El rol de la persona acompanyant.

Mòdul 3. L’avaluació i documentació del procés d’aprenentatge viscut.

3.1 L’avaluació competencial.
3.1.1 Els tres moments d’avaluació: inicial, formativa i final.
3.1.2 La persona avaluadora: autoavaluació, coavaluació i heteroavaluació.
3.1.3 Els instruments d’avaluació.
3.2 La documentació pedagògica del procés d’aprenentatge viscut.
3.2.1  Les bases del procés de documentació pedagògica.
3.2.2  La visibilitat de la documentació pedagògica a la comunitat educativa.

 

Formador

Toni Lorente López @tinterdidees

Hores de durada

30 hores

Etapes educatives

Primària (6-12 anys)

Preu

40€

Xarxes socials

Segueix-nos a Instagram i TikTok: @desigdaprendre sempre estareu informades de tot en primícia.

Durada

30

Convocatoria

, , ,

Scroll al inicio