, , , ,

Híbrid: Operacions competencials.

70,00

SKU: N/D Categorías: , , , ,

Nom de l’activitat:

Operacions competencials: Curs Híbrid: Webinar + online.

Descripció

OPERACIONS COMPETENCIALS és un curs dirigit especialment a mestres d’educació primària (de primer fins a sisè de primària). Es dividirà en 5 mòduls on es treballarà diferents estratègies per resoldre diferents operacions (suma, resta, multiplicació, divisió i fraccions) amb material manipulatiu, visual i simbòlic en aquests cursos de primària.

Serà un curs híbrid de 15 hores (10 hores síncrones + 5 hores asíncrones). Es realitzaran a través de Webinar que quedaran registrades i gravades.

A cada sessió es presentaran materials manipulables, activitats, aplicacions…, Que permetin als alumnes construir el seu propi coneixement matemàtic.

El curs de OPERACIONS COMPETENCIALS pretén oferir a les docents diferents estratègies pedagògiques i didàctiques per dur a terme a l’aula, com pot ser l´ús de manipulables de l’aula i la incorporació del dibuix a l’hora de fer la representació.

De tal manera es pretén aconseguir que les participants canviïn la seva percepció de la didàctica de les matemàtiques oferint pautes, exemples, materials manipulatius, metodologia … per tal de treballar de manera més competencial i propera a l’alumnat. Utilitzant aquesta metodologia i aquest enfocament més global nens i nenes es senten menys pressionats millorant així el seu estat emocional. 

Aquest curs està desenvolupat tenint em compte els vectors, els sabers i les competències de la LOMLOE.

El curs s’inicia a través d’una aproximació conceptual de la metodologia i model pedagògic CPA. S’exposa el que es considera una metodologia activa i manipulativa, i quins elements han de desenvolupar-se per que es pugui portar a terme de manera adequada de les diferents operacions a cicle inicial. 

En el mòdul 2 es treballarà les representacions de les operacions bàsiques a cicle mitjà i superior i la transició dels diferents materials manipulatius per treballar la competència matemàtica. 

També es treballarà, en el mòdul 3, la multiplicació d’una manera més significativa i competencial per tal de poder assolir millor aquest concepte i interioritzar-la. Així com també la divisió que es treballarà al mòdul 4.

Per últim, al mòdul 5 es treballarà específicament el concepte de fraccions i les seves operacions a partir d’una metodologia activa i manipulativa.

Cal dir també que en tot el curs treballarem activitats i tasques en les que intervé aspectes importants com la competència lingüística, l’aprenentatge cooperatiu, aspectes emocionals, el raonament matemàtic, el diàleg matemàtic, rutines diàries matemàtiques, estratègies i raonaments matemàtics …

Per últim, cal destacar que es totes les propostes i recursos  que s’ofereix al curs estan contrastades amb estudis i articles que reforcen aquest model pedagògic. 

Objectius

 

 • Engrescar el docent per tal d’iniciar canvis en la metodologia de les matemàtiques.
 • Proposar pautes per establir rutines d’aula que facilitin l’aprenentatge.
 • Promoure una visió positiva respecte les matemàtiques entre l’alumnat.
 • Valorar la importància del material manipulable per passar del coneixement  concret a l’abstracte.
 • Treballar les operacions de manera competencial (la suma, la resta, la multiplicació, la divisió i les fraccions).   
 • Introduir el material manipulable per treballar les operacions matemàtiques i fer que l’aprenentatge sigui més inclusiu.
 • Fomentar la competència comunicativa amb la promoció del discurs matemàtic a l’aula.
 • Compartir activitats i experiències realitzades promovent l’aprenentatge entre iguals.
 • Presentar aplicacions lliures i obertes de càlcul per promoure la competència digital de la docent.
 • Preparar activitats personalitzades per l’alumnat atenent a la diversitat de l’aula seguint una perspectiva DUA (Disseny universal de l’aprenentatge).

Continguts

MÒDUL 1: “ OPERACIONS A CICLE INICIAL”

 • Conèixer el model CPA (Concret, pictòric, abstracte).
 • Valorar el tipus d’activitat que tenen més impacte en l’alumnat.
 • Treballar el concepte de la desena i la seva descomposició amb materials manipulables.
 • Transició de les graelles de 10 als blocs de base 10.
 • Suma i resta a cicle inicial.

MÒDUL 2: “ OPERACIONS A CICLE MITJÀ I SUPERIOR”

 • Suma i resta a cicle mitjà i superior.
 • Valorar la importància d’utilitzar la taula de valor posicional per representar els nombres i per representar les operacions bàsiques: suma i resta.
 • Treballar amb els blocs de base 10.
 • Transició dels blocs de base 10 als discs de valor posicional per treballar amb quantitats majors.
 • Suma i resta de nombres decimals.

MÒDUL 3: “LA MULTIPLICACIÓ”

 • Veure la relació entre la multiplicació i la suma.
 • Treballar amb activitats que permetin construir les taules de multiplicar a partir de la manipulació i veure diferents maneres de representar-les per poder visualitzar-les.
 • Continuar treballant la descomposició dels nombres a partir de diferents materials i veure la relació entre aquesta representació i la multiplicació seguint el model d’àrea.

MÒDUL 4: “LA DIVISIÓ”

 • Les taules de multiplicar i la transició cap a la multiplicació seguint el model d’àrea.
 • Plantejar les divisions seguint el model d’àrea i el mètode del tempteig.
 • Problemes amb les operacions bàsiques.

MÒDUL 5: “LES FRACCIONS”

 • Concepte de fracció (comparació, ordenació i equivalència).
 • Suma i resta de fraccions.
 • Multiplicació i divisió de fraccions.

Formador

Jordi Sanz de @meskmates

Hores de durada

15 hores (10+5)

Dates, lloc i horari de l’activitat:

Online: Desig d’aprendre

Del 2 de gener al 31 de gener

Sessions síncrones:

 • Dijous 11 de gener de 17:30 a 19:30 (2 hores).
 • Dimarts 16 de gener de 17:30 a 19:30 (2 hores).
 • Dimarts 23 de gener de 17:30 a 19:30 (2 hores).
 • Dijous 25 de gener de 17:30 a 19:30 (2 hores).
 • Dimarts 30 de gener de 17:30 a 19:30 (2 hores).

Sessions asíncrones: 5 hores per realitzar les tasques amb evidències.

Etapes educatives

Primària (1er a 6è)

Preu

70€

Xarxes socials

Segueix-nos a Instagram i TikTok @desigdaprendre i estaràs informada de tot en primícia.

Convocatoria

Durada

15

Scroll al inicio