fbpx
Buscar
Cerrar este cuadro de búsqueda.
, , , , , ,

Metodologies actives a Educació Física

70,00

Nom de l’activitat

Metodologies actives a Educació Física

Descripció

El curs de metodologies actives a Educació Física busca oferir als docents de primària i secundària una visió centrada en la participació activa de l’alumnat. La societat del segle XXI és dinàmica i canviant, i com a docents, hem d’oferir propostes pràctiques a l’alumnat per tal que ells puguin resoldre i tinguin un paper actiu en els reptes que els sorgiran al llarg de la seva vida.

El curs s’inicia a través d’una aproximació conceptual de la metodologia i models pedagògics que s’han desenvolupat en les darreres dècades. S’exposa el que es considera una metodologia activa, i quins elements han de desenvolupar-se per tal que es pugui dur a terme de forma adequada. En aquest primer mòdul, els participants hauran d’observar i analitzar les potencialitats que té l’àrea d’Educació Física i com poden desenvolupar propostes amb l’alumnat que impliquin, no només aspectes motrius, sinó que també impliquin aspectes socials, emocionals o cognitius. 

En el segon mòdul, ens endinsem a conèixer en profunditat l’aprenentatge cooperatiu i com aplicar-lo a l’àrea d’Educació Física. En primer lloc es fa una consideració general dels aspectes bàsics que ha de complir una proposta o activitat per ser contemplada com a aprenentatge cooperatiu. Posteriorment, es desenvolupen els aspectes que cal tenir en compte abans de dur-la a terme i més endavant es donen estratègies per gestionar la pròpia pràctica de l’alumne/a i del docent. S’acaba el mòdul, exposant diferents experiències d’èxit. 

En el tercer mòdul, s’exposen models pedagògics relacionats amb la iniciació esportiva: model d’educació esportiva i model d’ensenyament comprensiu. En primer lloc, s’exposen les característiques bàsiques de cadascun dels models, així com les consideracions prèvies a la seva aplicació. Seguidament es mostren estratègies pràctiques per dur a terme cadascun dels models i finalment es mostren diferents experiències pràctiques.

En l’últim mòdul, es mostren dos models pedagògics que es poden relacionar de forma molt directa amb altres àrees o competències: model d’autoconstrucció de materials i model d’aprenentatge servei. Es segueix el mateix sistema que en els models anteriors. En primer lloc les característiques bàsiques del model, seguidament es desenvolupen les consideracions prèvies i recomanacions i finalment s’exposen experiències d’èxit en base a cadascun dels models. 

Per últim, cal destacar que tot i oferir multitud de propostes pràctiques per tal d’oferir recursos als participants, totes aquestes estan contrastades amb estudis i articles científics que ratifiquen l’ús d’aquests models pedagògics. Per tant, aquest curs es pot definir com una aproximació teòrica-pràctica a una Educació Física que permeti que l’alumnat sigui protagonista dels seus aprenentatges. 

Objectius

 • Observar, detectar i valorar les potencialitats de l’àrea d’Educació Física envers l’adquisició de competències.
 • Conèixer els models pedagògics que possibiliten aprenentatges integrals i globalitzats en Educació Física (aprenentatge cooperatiu, educació esportiva, ensenyament comprensiu, autoconstrucció de materials i aprenentatge servei).
 • Dissenyar propostes competencials i que contempla les metodologies actives exposades per tal de mobilitzar els coneixements, habilitats i actituds de l’alumnat.

Continguts

Mòdul 1 “Com podem canviar la mirada a l’Educació Física?

 • L’Educació Física en el segle XXI
 • Característiques bàsiques de les metodologies actives.
 • Models pedagògics, estils d’ensenyament i estratègies de pràctica.
 • Com relacionar l’Educació Física des d’una perspectiva globalitzada amb d’altres àrees. 

 

Mòdul 2 “Aplicació de l’aprenentatge cooperatiu a l’educació Física”

 • Característiques bàsiques del model pedagògic.
 • Consideracions prèvies a la seva pràctica.
 • Estratègies pràctiques per la seva aplicació. 
 • Experiències pràctiques. 

 

Mòdul 3 “Model d’Educació Esportiva i Ensenyament comprensiu de l’esport”

 • Característiques bàsiques del model d’Educació Esportiva.
 • Consideracions prèvies a la seva pràctica.
 • Estratègies i experiències pràctiques per la seva aplicació. 
 • Característiques bàsiques del model d’Ensenyament Comprensiu.
 • Consideracions prèvies a la seva pràctica.
 • Estratègies i experiències pràctiques per la seva aplicació. 

 

Mòdul 4 “Autoconstrucció de materials i Aprenentatge Servei”

 • Característiques bàsiques del model d’Autoconstrucció de materials.
 • Consideracions prèvies a la seva pràctica.
 • Estratègies i experiències pràctiques per la seva aplicació. 
 • Característiques bàsiques del model l’Aprenentatge Servei.
 • Consideracions prèvies a la seva pràctica.
  • Estratègies i experiències pràctiques per la seva aplicació. 

Formador

Martí Turon de @deportivasenaccion

Hores de durada

30 hores.

Etapes educatives

Primaria-Secundària

Preu

70€

Xarxes socials

Segueix-nos a Instagram i TikTok: @desigdaprendre sempre estareu informades de tot en primícia.

Durada

30

Convocatoria

,

Scroll al inicio