Reconeixement i perfils

RECONEIXEMENT DELS CURSOS

Els nostres cursos estan reconeguts pel Departament d’Educació (ordre ENS/248/2012) tant a Catalunya com a tot l’Estat, com a formació permanent del professorat.

 

Per a més informació cliqueu aquí

 

En acabar la formació som nosaltres som qui fem el tràmit perquè se us reconeguin els cursos i els veieu al vostre xtec uns dies després d’acabar el curs. Només en el cas que expliquem en el següent paràgraf és quan ens han de demanar un certificat perquè el tràmit no el podem fer nosaltres, al no estar d’alta a xtec i atri. Per veure les vostres formacions i descarregar els vostres certificats he d’anar aquí  Els meus certificats

 

Si qui s’inscriu a la formació d’un curs no és docent, o no té xtec, pot demanar un certificat de l’escola que acrediti la superació del curs. Si ets docent però de fora de Catalunya ens demanes el certificat també en acabar el curs i el presentes en la teva Comunitat Autònoma per al reconeixement.

 

Els cursos consten de mòduls segons les hores que tinguin, distribuïts en 10 hores setmanals (1 mòdul per setmana) tal com estableix l’ordre ENS/248/2012 en el seu article 3, on s’indica que el màxim d’hores de formació no presencial que es comptabilitzen són 10 h a la setmana. Hi haurà cursos, tallers, mini desitjos…, de 10, 15, 20, 30 40, 60 i 80 hores que anirem afegint a poc a poc.

 

Els cursos queden oberts durant tota la convocatòria perquè els pugueu anar fent al vostre ritme, però nomes durant els dies marcats, per això heu d’estar pendents de les dates de la vostra formació i que no se us tiri el temps a sobre, doncs per certificar cal fer totes les tasques i participar a tots el fòrums.

 

Només hi haurà horari quan el curs tingui sessions virtuals, però ho indicarà a la informació del cada curs, si no diu res és que és en línia.

 

PERFILS

Els cursos que veieu que posa “pendent perfil” vol dir que estem esperant que el Departament digui si el pot vincular a algun perfil. Això no ho decidim nosaltres, hi ha unes pautes i l’última paraula la té Educació. Si està marcat amb un perfil determinat, vol dir que compta com a formació per als perfils, però no que activi un perfil. Per activar els perfils s’ha de seguir la normativa següent on es detalla el que es necessita per a cadascun d’ells, hores de formació i/o experiència professional Normativa perfils professionals

 

Quant a formació i/o acreditació professional podreu veure si estan associades a perfil o no, inclòs en el cas que no ho estigui podreu sol·licitar-ho mitjançant aquest enllaç La meva formació entrant a “La meva formació”, allà trobareu tres columnes (Associada a perfil, no associada a perfil, i no compleix requisits) de totes les vostres formacions.

A més el perfil surt a l’atri activat en el cas que sigui només requisit la formació, si també demanen acreditació professional, s’ha de demanar a la direcció del centre on treballeu i entregar el document que us omplin al Departament d’Educació per tal que es pugui activar.