Una nova mirada cap a l’art

Nom de l’activitat:

Una nova mirada cap a l'art.

Descripció

El curs vol donar unes bones bases per tal de poder canviar la mirada que es té de l’art a les aules, on el producte final, copiat d’un model, que no deixa lloc a la creativitat i la imaginació té molta importància.

O on els dibuixos lliures tenen molt de pes o simplement la còpia d’una obra d’un autor esta ben valorat. Però l’art a l’escola és molt més i el currículum ho demostra.

L’art és deixar que els nens i nenes puguin utilitzar la seva creativitat i la seva imaginació per produir i poder experimentar amb molts materials i suports. A partir d’aquesta experimentació els nens i nenes fan connexions d’aprenentatges de manera competencial, els quals els acompanyaran al llarg de tota la seva vida. Gràcies a les propostes obertes d’art, on es sap com es comença però no com s’acaba es dona atenció a tots els ritmes d’aprenentatge i moments evolutius, on cada nen i nena crea al seu ritme, sense un model establert. Aprenent, experimentat i creant connexions i aprenentatges.

En definitiva, l’art ens ajuda a crear coneixements i connexions que podem extrapolar a tots els aspectes de la nostra vida, essent molt més competencials i creatives.

Objectius

 • Canviar la mirada que es té de l’art a l’escola i a l’aula.
 • Reflexionar sobre el nostre paper com adult-docent envers els infants i el seu art.
 • Proporcionar moments enriquidors a l’aula on l’art sigui el motor d’aprenentatge pels nostres infants i on el joc, l’experimentació i la creació siguin la base.
Continguts 
 • Mòdul 1: Què és l’art enfocat als infants.
 • Què és l’art.
 • Què ens diu el currículum sobre l’àrea de visual i plàstica?
 • Què diuen els experts?
 • I les noves pedagogies, metodologies i/o teories? (Reggio Emilia, Montessori, Neurociència...)
 
 • Mòdul 2: El procés de creació.
 • Procés de creació versus producte final.
 • Fases en el procés de creació.
 • Propostes obertes per atendre els ritmes.
 • El paper de l’adult.
 

Mòdul 3: Les propostes.
 • Propostes d’art per realitzar a l’aula. (diferents propostes i tècniques).
 • Com s’han de presentar les propostes?
 • Materials a tenir en compte.
 • El racó d’art.
 • Bibliografia recomanada per tenir a l’aula i treballar-la.

Hores de durada

30 hores

Destinatàries

Infantil i Primària

Convocatòries

A la nostra escola es fan convocatòries de tots els cursos cada mes. Sempre hi ha dues activades per fer la matrícula, les dels dos mesos següents al que estiguem en aquell moment, fins a omplir grup.

Preu

40€

 

Internivells (Infantil-Primària)

Duració
30 hores

Reconegut per educació

100% online

Preu
40€

Cursos reconeguts pel Departament d’Educació Generalitat de Catalunya