fbpx
, , , , ,

Algoritmes fora

70,00

Nom de l’activitat:

Algoritmes fora

Descripció

El curs de ALGORITMES FORA pretén oferir a les docents de primària (quart, cinquè i sisè) una visió centrada en la participació activa de l’alumnat. La societat del segle XXI és dinàmica i canviant, i com a docents, hem d’oferir propostes pràctiques a l’alumnat perquè puguin resoldre els reptes i tinguin un paper actiu. 

De tal manera que es pretén aconseguir que els participants canviïn la seva percepció de la didàctica de les matemàtiques oferint pautes, exemples, materials manipulatius, metodologia … per tal de treballar de manera més competencial i propera a l’alumnat. 

El curs s’inicia a través d’una aproximació conceptual de la metodologia i model pedagògic que s’ha desenvolupat recentment. S’exposa el que es considera una metodologia activa i manipulativa, i quins elements han de desenvolupar-se per que es pugui portar a terme de manera adequada. 

Treballarem activitats i tasques en les que intervenen aspectes importants com la competència lingüística, l’aprenentatge cooperatiu, aspectes emocionals, el raonament matemàtic, el diàleg matemàtic, rutines diàries matemàtiques, estratègies i raonaments matemàtics …

Es dividirà en 4 mòduls on es treballarà les operacions (multiplicació, divisió, fraccions, màxim i mínim comú múltiple), el càlcul mental i la resolució de problemes amb material manipulatiu, visual i simbòlic en aquests tres cursos de primària.

A cada sessió es presentaran materials manipulables, activitats, aplicacions i jocs que permetin als alumnes construir el seu propi coneixement matemàtic. 

Per últim, cal destacar que en totes les propostes i recursos  que s’ofereix al curs estan contrastades amb estudis i articles que reforcen aquest model pedagògic.

Objectius

 • Proposar pautes per tal d’establir rutines d’aula que facilitin l’aprenentatge.
 • Promoure una visió positiva respecte les matemàtiques entre l’alumnat.
 • Valorar la importància del material manipulable per tal de passar del coneixement concret a l’abstracte.
 • Treballar amb el material manipulable per interioritzar el sentit numèric de les diferents operacions i la resolució de problemes.
 • Fomentar la competència comunicativa amb la promoció del discurs matemàtic a l’aula.

Continguts

MÒDUL 1 “PROBLEMES I  CÀLCUL MENTAL”

 

 • Presentació de la filosofia de treball, el model CPA (concret, pictòric i abstracte).
 • Resolució de problemes potenciant la fase gràfica.
 • Coneixement dels problemes a trossos com a eina per treballar la manca o la dificultat en la comprensió lectora de l’alumnat. 
 • Fluïdesa, la flexibilitat i l’eficiència en el càlcul a partir de la rutina dels NUMBER TALKS.
 • Les estratègies de càlcul i comunicatives alhora que es propicia una escolta activa i la cooperació entre iguals (diàleg matemàtic).

 

MÒDUL 2 “OPERACIONS (multiplicació i divisió)”: 

 

 • Relació entre la multiplicació i la suma.
 • Activitats que permetin construir les taules de multiplicar a partir de la manipulació i veure diferents maneres de representar-les per poder visualitzar-les.
 • Descomposició dels números a partir de diferents materials i veure la relació entre aquesta representació i la multiplicació seguint el model d’àrea.
 • Relació entre la representació de la descomposició i la multiplicació siguent el model d’àrea.
 • Les divisions seguint el model d’àrea i el del tanteig.

 

MÒDUL 3 “LES FRACCIONS”:

 

 • El concepte de fracció o nombre fraccionari.
 • Les fraccions mitjançant la manipulació de materials.
 • Les fraccions amb diferents representacions (dibuix, recta numèrica…)

 

MÒDUL 4: “OPERACIONS AMB FRACCIONS. TREBALL DEL MCM I MCD”

 

 • La suma i la resta de fraccions amb materials i representacions. 
 • La multiplicació i la divisió de fraccions amb materials i representacions. 
 • El Mínim Comú Múltiple.
 • El Màxim Comú Divisor.
 • El Mínim Comú Múltiple i Màxim Comú Divisor amb materials i representacions.

Formador

Jordi Sanz de @meskmates

Hores de durada

30 hores

Etapes educatives

Primària (4t. 5è i 6è)

Preu

70€

Xarxes socials

Seguiu-nos a Instagram i TikTok @desigdaprendre i estaràs informada de tot en primícia.

Convocatoria

, , ,

Durada

30

Scroll al inicio