, , , , , ,

A Infantil també poden comptar.

70,00

Nom de l’activitat:

A Infantil també poden comptar

Descripció

Tot el material (teoria, activitats, jocs, aplicacions en obert i recursos varis) estaran disponibles a la plataforma (CAMPUS) que tindrem compartit amb els participants i organitzat en diferents mòduls.

Es dividirà en 4 mòduls on es treballarà el comptatge a Infantil, la geometria, les seriacions i la lògica, la resolució de problemes matemàtics i el càlcul mental en aquesta etapa. A cada sessió es presentaran materials manipulables, activitats, aplicacions i jocs que permetin als infants construir el seu propi coneixement matemàtic.

El curs de ELS PETITS TAMBÉ SABEN COMPTAR pretén oferir als docents d’infantil una visió centrada en la participació activa de l’alumnat a partir de la manipulació de materials i oferint estratègies i activitats que permetin als nens i nenes anar construint poc a poc el seu coneixement matemàtic.

Es pretén aconseguir que els participants canviïn la seva percepció de la didàctica de les matemàtiques oferint pautes, exemples, materials manipulatius, metodologia … per tal de treballar de manera més competencial i proper a l’alumnat. 

El curs s’inicia a través d’una aproximació conceptual de la metodologia i model pedagògic que s’ha desenvolupat recentment. S’exposa el que es considera una metodologia activa i manipulativa, i quins elements han de desenvolupar-se perquè es pugui portar a terme de manera adequada. 

Treballarem activitats i tasques que potenciïn la competència lingüística, l’aprenentatge cooperatiu, aspectes emocionals, el raonament matemàtic, el diàleg matemàtic, rutines diàries matemàtiques, estratègies i raonaments matemàtics …

Objectius

 • Iniciar canvis metodològics per a l’aprenentatge de les matemàtiques.
 • Proposar pautes i/o tipus d’activitats per tal d’establir rutines d’aula que facilitin l’aprenentatge.
 • Promoure una visió positiva respecte les matemàtiques entre els alumnes.
 • Valorar la importància del material manipulable per tal de passar del coneixement concret a l’abstracte.
 • Treballar amb el material manipulable per introduir i anar interioritzant el sentit numèric de les diferents operacions bàsiques i la resolució de problemes.

Continguts

MÒDUL 1: Comptatge a infantil. GRAELLES DE 5 I DE 10

 • Utilització de la graella de 5 i de 10 fins arribar al concepte de desena.
 • El comptatge mitjançant la utilització de manipulables.
 • Treball de la composició – descomposició dels nombres.

 

MÒDUL 2: Comptatge a infantil. REKENREK I LA CADENA DE BOLES

 • Utilització del REKENREK i la CADENA DE BOLES per a treballar el quadre numèric, la diferència entre unitats i desenes, i el càlcul. 
 • Desenvolupament del sentit numèric de l’alumne a través del joc cooperatiu: Math games.
 • Introducció de la suma i la resta  mitjançant la utilització d’aquest material.

 

MÒDUL 3: Geometria infantil i discurs matemàtic.

 • Ús del material manipulable per introduir la geometria a infantil, les seriacions i la lògica.

 

MÒDUL 4: Diàleg matemàtic: RESOLUCIÓ DE PROBLEMES I CÀLCUL MENTAL. 

 • Presentació de la metodologia i el material per a treballar el càlcul mental dins l’aula : NUMBER TALKS.

Formador

Jordi Sanz de @meskmates

Hores de durada

30 hores

Etapes educatives

Infantil (3-6)

Preu

70€

Xarxes socials

Segueix-nos a Instagram i TikTok @desigdaprendre

Convocatoria

, ,

Durada

30

Scroll al inicio