fbpx

ELS MANIPULABLES COM A INICI PER A CONSTRUIR CONEIXEMENT MATEMÀTIC

Les matemàtiques acostumen a ser feixugues, pesades, avorrides, repetitives,…acostuma a ser el moment on l’alumnat i els docents no són feliços en el procés d’ensenyament – aprenentatge.

Doncs no estem d’acord. Tot el contrari. Utilitzant una altre metodologia, unes diferents estratègies, diversos recursos, un ventall ampli de materials, tasques diverses, propostes educatives, etc. aconseguim que l’alumnat gaudeixi de les sessions de les matemàtiques, que aprenguin de manera significativa, funcional i competencial.

L’alumnat ens demana fer matemàtiques; introduint aquesta disciplina dins del dia a dia de l’escola. A més aconseguim que els docents vegin les matemàtiques i la seva didàctica des d’un altre punt de vista i una altra visió.

A partir d’aquesta mirada de la didàctica matemàtica podem treballar les competències matemàtiques de manera més propera i significativa per les nostres criatures a l’aula. Promovent una visió positiva respecte les matemàtiques.

Tenint present que és necessari utilitzar material manipulable abans de poder treballar de manera abstracte. Les matemàtiques també s’aprenen tocant-les amb les mans. D’aquesta manera l’aprenentatge s’interioritzarà d’una manera més potent.

De tal manera es pretén treballar amb el material manipulable per interioritzar el sentit numèric de les diferents operacions bàsiques i la resolució de problemes.

Com també entendrem la importància de dibuixar les matemàtiques; ja sigui per representar nombres, com per la resolució de problemes, com per les operacions….

Es proposarà també treballar, per descomptat, la importància del raonament matemàtic en diferents activitats, propostes i estratègies per utilitzar diàriament a les sessions de matemàtiques de les nostres aules. I veurem per tant com podem fomentar la competència comunicativa amb la promoció del diàleg matemàtic a l’aula. Cal parlar de matemàtiques a les aules, dels processos de raonament que ha realitzat cadascú.

Les matemàtiques és una disciplina on podem saber si el resultat està bé o està malament; el que és important de veritat és saber com arribem al resultat; aprendre les diferents maneres que tenim per arribar al resultat.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Scroll al inicio